Babygrøt trekkes fra markedet

En pakke HOlle 3-kornsgrøt
Importøren Alma Norge AS og Vitalkost AS ber de som har kjøpt produktet Holle økologisk 3-kornsgrøt (babygrøt), levere det tilbake til butikken der det er kjøpt, eller kaste det. Tilbakekallingen gjelder produktet med best før-dato 25.04.2013.
Årsaken er at det er funent for høye verdier av muggsoppgiften Ochratoksin A ien prøve fra partiet. Dere kan lese mer om dette på Matportalens nettsider.